Ontwikkelt de mensen die jouw organisatie maken
Ik geloof in jouw talenten en mogelijkheden. Het is mijn grootste passie om ambitieuze professionals, zoals jij, te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Van projectleiders tot managers, ondernemers en burgemeesters.
Ponjee Advies

Ik ben Tijn Ponjee, arbeid- en organisatiepsychologe. Ik geloof in de mogelijkheden en talenten van mensen en mijn grootste passie is het werken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individuen en groepen. Dit doe ik in de vorm van persoonlijke- en teamcoaching, intervisie- en procesbegeleiding, training en opleiding. Daarnaast begeleid ik in diverse organisaties ontwikkelingstrajecten. Waar organisatieverandering vaak gericht is op het proces, ligt mijn focus bij de mensen die de organisatie vormen. Ik maak inzichtelijk hoe zij zich als individu of groep tot de context van de organisatie verhouden en waar gedrag contraproductief is. Ik maak gebruik van mijn kennis en ervaring met betrekking tot het begeleiden van individuen, teams en organisaties. En uiteraard ook de lessen die ik geleerd heb gedurende mijn leven, opleidingen en topsportcarrière.

In 2011 schreef ik “Word wie je bent” handboek Karakterstructuren, waarvan inmiddels de geheel herziene vierde druk verschenen is. “Word wie je bent” is een laagdrempelig handboek waarin de karakterstructuren van Reich helder beschreven staan. Zowel de kenmerken, oorsprong, kwaliteiten en ontwikkeling van elke structuur komt aan de orde. Om helder te krijgen welke Karakterstructuren het meest bij jou horen heb ik een karakterstructuren test ontwikkelt die je op deze website kan maken. Hieruit volgt een heldere rapportage die in combinatie met het boek veel zelfinzicht verschaft. Het Karakterstructuren Kaartspel heb ik ontwikkelt voor coaches om op speelse wijze achter het persoonlijke karakterstructuren profiel te komen tijdens coachingsgesprekken.

Naast het handboek en de Karakterstructuren test heb ik twee leergangen ontwikkeld voor iedereen die geïnteresseerd is in zelfontwikkeling, maar vooral voor coaches en begeleiders om hen ervaringsgericht en praktisch te leren werken met Karakterstructuren in hun praktijk. Je kan hier meer lezen over ‘Word wie je bent, leergang Karakterstructuren en Professioneel Coachen met Karakterstructuren. Uiteraard maak ik zelf ook veel gebruik van Karakterstructuren in mijn coaching en begeleiding.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.