Organisaties
Organisatie ontwikkeling

Organisaties zijn altijd in beweging doordat zij steeds weer een antwoord moeten formuleren op de veranderingen in de maatschappij. Al werkende door de jaren heen kan dan het besef komen dat zaken écht anders georganiseerd moeten gaan worden. En dat dit onherroepelijk een omslag in denken en/of werken vraagt van leidinggevenden en medewerkers. Met deze boodschap ontstaat vaak angst, onzekerheid, boosheid en gebrek aan gevoel van veiligheid. Mijn bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties zit met name in het leren omgaan met de veranderende context. Het in zicht brengen van nieuwe uitgangspunten en perspectieven, waarbij ook ruimte en tijd is voor afscheid van de oude werkwijze, het omgaan met oud zeer en het transformeren van dat wat goed was naar de nieuwe context. Belangrijke sleutelwoorden hierbij zijn; het bouwen aan vertrouwen, goed afscheid nemen, vizier naar voren richten en eigenaar zijn van je eigen proces.

Opdrachten die ik doe met betrekking tot organisatie ontwikkeling:

  • Positioneren van nieuwe managementteams
  • Cultuursessies
  • Visie sessies
  • Brown paper sessies
  • Implementatie van nieuwe werkwijzen
  • Begeleiden van groepen medewerkers naar nieuwe structuur