Professioneel werken met karakterstructuren

Voor wie

Voor coaches, therapeuten, trainers en leidinggevenden die in hun werk gebruik (willen) maken van karakterstructuren en hier kennis en vaardigheden voor aangereikt wil krijgen. Maar ook voor iedereen die meer verdieping zoekt in zelfontwikkeling. In deze leergang van drie dagen ligt de nadruk op het leren werken met karakterstructuren; naar je eigen ontwikkelpunten toe en in de interactie met anderen. We zoomen in op de eigen karakterstructuren en onderzoeken hoe dit doorwerkt in je professionele rollen en op jou als mens.

Programma

We starten met het verdiepen in de karakterstructuren. Kijken en observeren: je leert hoe je karakterstructuren scherp kunt onderscheiden op de  verschillende niveaus en op diverse manieren. We zoomen verder in op de effecten van de karakterstructuren op je eigen acteren, hierbij ligt de nadruk op ervaringsgericht leren. We werken zowel theoretisch als praktisch; we koppelen theorie aan gevoel en ervaringen. Hierbij gebruiken we sprekende voorbeelden uit de praktijk en breng je eigen casuïstiek in. we werken plenair en in subgroepen.

 

Resultaat

Na deze leergang ben je in staat om de verschillende karakterstructuren adequaat van elkaar te onderscheiden. Je hebt inzicht in je eigen karakterstructuren en de daarbij behorende patronen. Je bent je bewust van wat het effect is van je eigen patronen en je hebt handvatten om daar soepeler uit te stappen. Je bent beter in staat om karakterstructuren bij anderen te onderscheiden en weet welke interventies je kunt doen om de relatie en interactie met de ander te optimaliseren.

Leergang professioneel coachen met karakterstructuren

Voor wie

Voor coaches, therapeuten, trainers, leiders en begeleiders die al enige ervaring hebben in het werken met karakterstructuren en hier verdere verdieping in aan willen brengen. In deze vierdaagse leergang leer je tijdens de eerste dag de verschillende karakterstructuren kennen. In de dagen daarna ligt de nadruk op het werken met karakterstructuren in het begeleiden van anderen en leer je welke specifieke oefeningen en interventies je kunt doen in het begeleiden van individuen of groepen.

Door het toevoegen van een extra dag waarin we de karakterstructuren leren kennen is het nu ook mogelijk geworden om deze leergang direct te volgen, zonder de eerste leergang te volgen.

Programma

Deze vierdaagse verdiepingsleergang gaat verder in op het leren werken met oefeningen om de karakterstructuren zichtbaar te maken in begeleidingssituaties. We starten de eerste dag met een introductie van de zes karakterstructuren. Je krijgt tools en tips aangereikt om heel gericht “in het moment” te interveniëren. Je leert per structuur welke specifieke oefeningen relevant zijn om te doen en op welke manieren je deze kunt toepassen. We maken hierbij gebruik van diverse methodieken en oefeningen uit het systemisch werken, psychodrama, bio-energetica en spel. We werken in deze leergang vooral interactief, waarbij we zowel plenair als in subgroepen aan de slag gaan om de verschillende interventies in de vingers te krijgen.

Resultaat

Na deze verdiepingsleergang ben je op de hoogte van verschillende interventies die je vanuit de leer van karakterstructuren kunt toepassen in begeleiding van groepen en individuen. Je bent in staat om deze interventies toe te passen in je begeleiding en door met de interventies te oefenen in de groep voel je het vertrouwen om dat te doen.