Word wie je bent - Leergang Karakterstructuren

In de driedaagse cursus (voorheen Professioneel werken met karaktstructuren) ligt de nadruk op werken met karakterstructuren, niet alleen wat betreft eigen ontwikkelpunten maar ook in interactie met anderen. We zoomen in op de karakterstructuren van de deelnemers en onderzoeken hoe die doorwerken in hun professionele rol en bij henzelf.

Je krijgt tevens handvatten aangereikt om effectief te leren omgaan met de karakterstructuren waarmee je in verschillende situaties te maken kunt krijgen.

Voor wie

Deze leergang is bedoeld voor mensen die de karakterstructuren willen leren kennen en er in hun beroep mee aan de slag willen gaan. Begeleid je mensen professioneel, bijvoorbeeld als hr-managers of recruiter, dan kun je veel baat hebben bij het werken met karakterstructuren. De cursus biedt allerlei kennis en vaardigheden. Maar je kunt de leergang ook volgen als je alleen geïnteresseerd bent in de theorie of wilt werken aan persoonlijke groei.

Programma

Het programma van Professioneel werken met karakterstructuren gaat van start met uitleg over de theorie. Vervolgens leer je karakterstructuren scherp te onderscheiden, op verschillende niveaus en op diverse manieren. We zoomen tevens verder in op de invloed van karakterstructuren op jouw handelen, waarbij de nadruk ligt op ervaringsgericht leren.
We werken zowel plenair als in subgroepen. Daarbij koppelen we de theorie aan echte gevoelens en ervaringen. Tevens komen er sprekende voorbeelden aan bod, ook uit jouw eigen praktijk.

Resultaat

Na deze leergang ben je in staat om de verschillende karakterstructuren adequaat van elkaar te onderscheiden. Je hebt tevens inzicht in jouw karakterstructuren en de bijbehorende patronen. Bovendien ben je je bewust van het effect van jouw patronen en kun je daar soepeler ‘uit stappen’. Ook ben je beter in staat om karakterstructuren bij anderen te onderscheiden en weet je met welke interventies je de relatie en interactie met anderen kunt optimaliseren.

Ter afsluiting ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Studiebelasting

Buiten deze driedaagse leergang om, ben je thuis in totaal ongeveer elf uur met opdrachten bezig.

Cursusdata

Voorjaar 2020
18 maart – 8 april – 13 mei
Najaar 2020
7 oktober – 4 november – 25 november

Leergang professioneel coachen met karakterstructuren

In deze vierdaagse verdiepingsleergang leer je intensief werken met karakterstructuren en hoe je die zichtbaar kunt maken in begeleidingssituaties.

Voor wie

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor coaches, therapeuten, trainers, leiders en begeleiders die al werken met karakterstructuren en behoefte hebben aan verdieping.

Om zowel in de breedte als in de diepte vakbekwaam te worden, is het een goed idee om beide leergangen na elkaar te volgen. Zo krijg je niet alleen greep op de theorie, maar leer je de structuren ook op verschillende manieren onderscheiden. Je gaat er bovendien concreet en ervaringsgericht mee aan de slag te gaan. Aangezien de tweede leergang ook begint met een algemene inleiding, is het echter ook mogelijk daar zonder voorafgaande cursus aan deel te nemen.

Programma

Professioneel coachen met karakterstructuren gaat van start met een introductie van de zes karakterstructuren. Vervolgens krijg je tools en tips aangereikt om heel gericht en ‘in het moment’ te interveniëren. Je leert per structuur welke specifieke oefeningen relevant zijn en op welke manier je die kunt toepassen.

Daarbij worden diverse methodieken en oefeningen toegepast uit systemisch werken, psychodrama, bio-energetica en spel. Om de verschillende interventies in de vingers te krijgen, werken we vooral interactief en zowel plenair als in subgroepen.

Resultaat

Na deze verdiepingsleergang ben je goed op de hoogte van de verschillende interventies die je vanuit de leer van de karakterstructuren kunt toepassen bij de begeleiding van groepen en individuen.

Je kunt deze interventies vervolgens toepassen in je begeleiding. En door in de groep met de interventies te oefenen, heb je ook het zelfvertrouwen ontwikkeld om dat te doen.

Ter afsluiting ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Studiebelasting

Buiten deze vierdaagse leergang om, ben je thuis in totaal ongeveer vijftien uur met opdrachten bezig.

Cursusdata

Voorjaar 2020:
26 maart – 23 april – 14 mei – 4 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
Najaar 2020:
24 september – 8 oktober – 29 oktober – 12 november van 10:0 tot 17:00

Accreditaties en studiepunten

Aan deze leergang zijn 24 PE-punten toegekent door de Nederlandse Beroepsvereninging van Hypnotherapeuten. Binnenkort volgen meerdere accreditaties voor deze leergang, waaronder NIP & NOBCO.