Teamcoaching
Een team dat goede resultaten boekt, staat of valt met goede relaties en een goede samenwerking tussen collega’s.

Voor het merendeel van de teams geldt dat dit voor verbetering vatbaar is.

Of het nu gaat om een team van medewerkers of managers.

 • Er spelen onderlinge irritaties of conflicten;
 • de vergaderingen zijn gespannen;
 • er ontstaan clubjes met gelijkgestemden die elkaar versterken;
 • of de samenwerking loopt stroef.

 

Geldt dit ook voor jouw team?

 • Blijven jullie maar in dezelfde patronen hangen?
 • Gaat dit ten koste van jullie effectiviteit en gezondheid?
 • En vinden jullie het lastig om hier zelf uit te komen?

Dan is het zinvol om aan de dieperliggende oorzaken te werken. Om boven tafel te krijgen wat er in de onderstroom voelbaar is. En om uit te spreken waarover niet wordt gepraat.

Dan is het tijd voor teamcoaching. Want wie wil er nu niet in een team werken waarin je je op je gemak voelt en met minder energie meer bereikt?

 

Hoe krijg je een gouden team?

Een gouden team creëren, kost inspanning en tijd. Dat is iets wat je moet trainen, net als in de topsport (waar ik mijn carrière begon).

Daarom bestaat teamcoaching uit een reeks van bijeenkomsten:

 1. Problemen en behoeften verkennen met de leidinggevende en teamleden los van elkaar.
 2. Gezamenlijk een ontwikkelvraag formuleren.
 3. Op diverse manieren werken aan teamontwikkeling, bijvoorbeeld met:
  • de teamfasen van Tuckman (ieder team doorloopt ze op weg naar optimale prestaties);
  • de meetlat van Lingsma (je bepaalt er doelen, gewenste resultaten en spelregels mee);
  • kritische succesfactoren (ze zijn beslissend om doelen te halen);
  • transactionele analyse (daarmee breng je onbewuste gedragspatronen aan de oppervlakte);
  • systeemdenken (om het team in z’n geheel te zien, in plaats van als optelsom van losse relaties en gebeurtenissen);
  • groepsdynamiek (daarmee analyseer je hoe je op elkaar reageert);
  • conflicthantering (zodat je effectiever omgaat met conflicten op de werkvloer).

   

  Even slikken?

  Misschien denk je nu: ik heb helemaal geen zin om mezelf bloot te geven aan m’n teamleden. Begrijpelijk: daar ben je niet de enige in. Maar je zult zien dat dit meer voor- dan nadelen heeft. Iedereen heeft zo z’n kwetsbaarheden: daarin zit juist de verbinding met elkaar. En bedenk ook: jij hebt net als je collega’s een aandeel in de manier waarop jullie nu samenwerken. En dus ook in de manier waarop jullie dat in de toekomst doen.

  Het voordeel van teamcoaching is dat je voortaan veel opener, helderder en eenduidiger met elkaar communiceert en samenwerkt. Iedereen weet wat de organisatie van hem of haar verwacht en voelt zich daaraan gecommitteerd. Jullie weten elkaar te vinden op kwaliteiten en spreken elkaar respectvol aan op gedrag.

  Dat maakt het een stuk makkelijker om gemeenschappelijke doelen te bereiken. En veel leuker ook.

   

  Heidagen

  Soms kan teamcoaching korter. Wil je team zich buigen over een specifiek onderwerp? Zoals visieontwikkeling, werken met een bepaald teamontwikkelingsmodel of een training in effectiever communiceren? In overleg met de leidinggevende of organisator ontwerp ik een programma voor een of meer heidagen. Dit sluit volledig aan bij jullie wensen en behoeften. Daarin kan ik de rol vervullen van procesbegeleider, trainer en/of dagvoorzitter.

   

  Intervisiebegeleiding

  Als lerend team is het natuurlijk ook zinvol om jullie eigen expertise te benutten. Intervisie is daarvoor een nuttig instrument. Met een kleine groep collega’s bespreek je regelmatig waar je tegenaan loopt en help je elkaar vooruit. Daarvoor breng je om beurten een casus in. Ik begeleid dit soort intervisiebijeenkomsten volgens beproefde intervisiemethoden. Soms zit ik zelf de bijeenkomsten voor. Andere keren coach ik een of meer teamleden om de bijeenkomsten goed te leren leiden.

  Ben je benieuwd wat ik voor andere teams betekende en wat hun ervaringen zijn? Ga dan naar de pagina ‘Opdrachtgevers’.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Of direct contact opnemen?