Maatwerk voor organisaties

Organisaties zijn altijd in beweging. Ze moeten steeds opnieuw antwoord geven op de blijvend veranderende samenleving. Soms groeit met de jaren het besef dat de zaken eens flink anders georganiseerd moeten worden. Dat vraagt van leidinggevenden en medewerkers om een ingrijpende omslag in denken en doen.

Maar voor de meeste mensen geldt: veranderen is niet hun sterkste kant. Zeker niet als er haast bij is en als de communicatie te wensen overlaat. Dan worden ze angstig, onzeker en boos en voelen ze zich onveilig. Daardoor reageren ze niet productief en kom je als organisatie geen stap verder.

Als arbeids- en organisatiepsycholoog help ik organisaties en professionals om goed om te gaan met zo’n veranderende situatie. Om te ondervangen dat je één stap vooruit en twee stappen achteruit gaat.

Ik breng nieuwe uitgangspunten en kansen in beeld. Creëer ruimte en tijd om afscheid te nemen van de oude manier van werken, en om met oud zeer om te gaan. En ik zorg dat wat wél goed gaat wordt meegenomen naar de nieuwe werkomgeving.

Belangrijke sleutelwoorden hierbij zijn:

bouwen aan vertrouwen
goed afscheid nemen
vizier naar voren richten
eigenaar zijn van je eigen veranderingsproces

Want als je aandacht hebt voor deze menselijke kanten aan je organisatieverandering, verbeteren je resultaten pas echt.

Wat heb je aan mij?

Natuurlijk doe je hier ook zelf je best voor. Maar in elke organisatie speelt er ook van alles wat iedereen weet, maar niemand durft te benoemen.

Met scherpe observaties en humor weet ik dat naar boven te halen. Ik ben in staat om snel de juiste verbinding te maken met mensen, waardoor ze wél vertrouwelijk durven te zijn. Vervolgens maak ik op basis daarvan de vertaalslag naar interventies die er echt toe doen.

Voorbeelden van mijn werk

Vanuit welke rollen en met welke activiteiten ik dat doe? Geen organisatie is hetzelfde, dus dat bespreken we samen. De volgende voorbeelden geven je een indruk van mijn werk op maat:

Procesbegeleider

In deze rol help ik je om het échte gesprek met elkaar aan te gaan.

Bijvoorbeeld:

Nieuwe (management)teams positioneren (elkaar goed leren kennen op een veilige en interessante manier)
Brown Paper Sessies (bedrijfsprocessen inzichtelijk maken en verbeteren)
Dagvoorzitterschap
Conflictbemiddeling
Teambegeleiding in conflictmanagement

 Organisatiecoach

Als organisatiecoach werk ik aan de betrokkenheid van medewerkers en zet ik teams in beweging, zodat ze enthousiast de nieuwe toekomst tegemoet gaan. Een nieuwe strategie toepassen of een andere richting inslaan, staat of valt nu eenmaal met het geloof dat medewerkers erin hebben. Om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, maak ik de verbinding tussen je organisatie en mens, en tussen plannen en uitvoering.

Bijvoorbeeld:

Visietrajecten (je krijgt een aansprekend, praktisch en goed onderbouwd vergezicht, dat breed in de organisatie wordt gedragen)
Cultuurtrajecten (het is voor iedereen helder wat er anders moet aan de (on)geschreven regels, op welke manier en wat hem of haar te doen staat)
Heidagen (je bereikt het gewenste resultaat via een interessante aanpak waarmee iedereen zichzelf is, zich durft te uiten en evenveel aan bod komt, en waarbij de focus blijft liggen op het gekozen onderwerp)

 Projectleider en interim manager

Als projectleider en interim manager ben ik scherp op de inhoud en zacht op de mens. Of het nu gaat om tijdelijke vervanging van een collega of om orde op zaken stellen: mijn nieuwsgierigheid en gedrevenheid brengen me snel ‘up to speed’. Ik schakel soepel, zie gauw hoe de hazen lopen en maak makkelijk de verbinding met sleutelspelers.

Het effect van mijn inzet? Je bent veel sneller op de plaats van bestemming.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van teamcoaching?